ANUNŢURI

IMAGE GALLERY

CALENDAR ORTODOX

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Anunt  selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU),AXA PRIORITARA 4: INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI , obiectivul tematic 9 : PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE , COMBATEREA SARACIEI SI A ORICAREI DISCRIMINARI , Prioritatea de investitii 9. II " Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate cum ar fi romii ", obiectivul specific 4.1 reducerea de numarul de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatiie apartinand minoritatilor rome , prin implementarea de masuri integrate .

 

Informaţii-privind-pesta-porcină-africană.ppt