ANUNŢURI

IMAGE GALLERY

CALENDAR ORTODOX

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

 

    Prima confirmare scrisa a localitatii Zagon dateaza din anul 1567, avind aceiasi denumire cu cea actuala. In apropierea localitatii a fost descoperit un tezaur de obiecte de bronz, care atesta vechimea acestei localitati. In trecutul nu prea indepartat la comuna "mama" Zagon apartineau mai multe asezari: Barcani (care a devenit "independenta: in 1930), Intorsura Buzaului si Sita Buzaului (care au devenit de sine statatoare in 1925).
    Localitatea in anul 1567 avea 51 "porti", in 1602 avea 105 familii, iar in 1614 erau deja 281 gospodarii. In 1786 numarul locuitorilor se ridica la 1309. In cepand cu secolul al XVII-lea, pe teritoriile situate la sud de localitate, aflate in proprietatea familiilor Mikes si Szentkereszty, se stabilesc iobagi de nationalitate romana, formand cu timpul localitatile din zona "Buzoaielor". In anul 1850, asezarea Zagon (cu trupurile din zona Buzoaielor) avea o populatie de 6796 locuitori (6047 maghiari, 507 romani, 26 tigani, 18 germani, 6 sasi, 4 armeni, 1 evreu si 44 de alte nationalitati). In 1857 localitatea (in sine) avea 3612 locuitori, din care 2525 reformati, romano-catolici 465 si greco-catolici 616.
    Principala bogatie a comunei a constituit-o padurea care ocupa o suprafata foarte mare si in consecinta si principalele activitati economice a locuitorilor din zona a constiuit-o exploatarea si prelucrarea lemnului (producerea de scanduri, potasa, carbune de lemn, sindrila si sita).
    Personalitati nascute in localitatea Zagon:

 • Mikes Kelemen(1690-1761), omul de baza al principelui II Rakoczi Ferenc, pe care la urmat peste tot in exilul inceput in 1713. Principala opera (scriitoriceasca) o constituie cele 207 "epistole din Turcia", pe care le-a scris in perioada 1717-1750.
 • Csutak Vilmos(1874-1937) director al Muzeului National Secuiesc si al Liceului (Colegiului) Secuiesc Miko, ambele din Sfantu Gheorghe.
 • Kis Manyi (1911-1971)actrita de teatru si cinema.
 • Szabo Ecaterina(1968 - ) multipla campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica.

    Localitatea Papauti este pomenita, in scris, prima oara in anul 1567, sub denumirea Papotcz, care in perioada 1760-1762 avea numele de Papotz, iar din 1850, Papolcz. Localitatea Comandau a apartinut pana in anul 1930, cand a devenit independenta, localitatii Papauti. In anul 1567 avea 19 "porti", in 1602 erau 44 gospodarii, iar in 1614, 153 gospodarii. In anul 1786 avea 583 locuitori (115 familii), in 1850 avea 1318 locuitori, iar in 1869, avea 1406 locuitori (1106 reformati, 260 ortodocsi, 34 romano-catolici). In anul 1910, comuna Papauti (inclusiv Comandau) avea 4377 locuitori (maghiari 3635, romani 544, germani 59, slovaci 76, ruteni 11).
    Incepand cu anul 1706 avea drept de a organiaza targuri saptamanale (lunea). Ulterior a cedat acest drept localitatii Zagon.
    Principala activitate economica o constituia exploatarea si prelucrarea primara a lemnului. In anul 1905 s-a construit o cale ferata ingusta pentru transportul lemnului din zona Comandau, spre Papauti.
    Personalitatea cea mai cunoscuta din localitate a fost istoriograful Zathureczky Gyula (1840-1924).

2.2 Relatii cu teritoriul

   2.2.1 Cadrul natural
    Comuna Zagon este situata in partea de est-sud-estica a judetului Covasna.
   
Climaeste continentalmoderata cu veri relativ bogate in precipitatii si ierni friguroase. Circulatia generala a atmosferei este caracterizata prin frecventa mare a curentilor de aer temperat-oceanic dinspre vest (mai ales in sezonul cald) si de patrunderi frecvente de aer cald temperat-continental dinspre est (mai ales in sezonul rece).
   
Temperatura medie anualaa aerului este de 5oC, media lunii celei mai calde este de 16,2oC (iulie), iar a lunii celei mai reci -1,7oC (ianuarie).
    In judet, maxima termica s-a inregistrat in anul 1953, la Papauti, 39,9
oC.
    Cantitatea medie anuala de
precipitatiieste de 580 ml. Cele mai multe precipitatii cad in luna iunie si cele mai putine in februarie.
   
Directiile dominate ale vantuluisunt dinspre vest (primavara si vara) si nord-est (toamna si iarna).
   
Reteaua hidrografica a comunei este formata din paraurile Zagonul Mare si Zagonul Mic (in cazul localitatii Zagon) si paraul Papauti (in localitatea Papauti). Aceste parauri sunt afluenti ai Raului Negru.

   2.2.2 Incadrarea in reteaua de localitati a judetului
    Judetul Covasna prezinta urmatoarea structura administrativa:

 • un municipiu: Sfantu Gheorghe
 • 4 orase: Baraolt, Covasna, Intorsura Buzaului si Targul Secuiesc
 • 33 comune

    Distributia in teritoriu a localitatilor urbane este foarte echilibrata, fiecare oras avand aria sa de influenta bine conturata. Cu exceptia municipiului, restul oraselor sunt mici sau foarte mici (la scara nationala).
    Una din cele 33 comune ale judetului este comuna studiata in prezentul articol, care se compune din doua sate si anume: Zagon (resedinta de comuna) si Papauti.
   

   
2.2.3 Incadrarea in teritoriul administrativ al comunei
    Situatia teritoriului administrativ si al folosintei terenurilor din comuna se prezinta astfel:

Nr. crt. Categoria de folosinta Suprafata  (in ha) %
1 Teritoriul administrativ 28272 100,00
2 Teren agricol - Total, din care: 7790 27,55
2.1           arabil
2.2           pasune
2.3           faneata
2.4           livezi
3 Paduri 19712 69,72
4 Ape 127 0,45
5 Drumuri 218 0,77
6 Curti-constructii 405 1,43


    Comuna Zagon se afla situata in partea sud-estica a judetului, fiind strabatuta de drumurile DJ 121E (Covasna - Intorsura Buzaului) si DC 17 (Borosneu Mare - Zagon).
    Satul Zagon, resedinta de comuna se afla la distanta de 14 km de orasul Covasna.
    Satul Papauti se afla la 6 km distanta de localitatea Zagon si la 8 km de orasul Covasna.
    Conform Planului urbanistic general, etapa I, al comunei Zagon, aprobat prin Hotararea Consiliului local, suprafata cuprinsa in intravilanul localitatilor, in prezent este urmatoarea:

 • localitatea Zagon: 431,25 ha
 • localitatea Panauti: 168,70 ha

2.3 Populatia - elemente demografice si sociale

   2.3.1 Numarul si evolutia populatiei
    Evolutia populatiei comunei si a localitatilor componente, in decursul ultimelor decenii a secolului XX, se prezinta astfel:

    Conform datelor statistice, comuna Zagon la 1 iunie 1998 avea populatia de 5361, din care masculin 2685 si feminin 2676.
Comentarii:
    Se observa o fluctuatie continua, dar tendinta generala este de descrestere, lenta (in ultima perioada), a populatiei. Acest trend este mai accentuat in cazul localitatii Zagon.
    Raportul intre populatia masculina si ceea feminina este foarte echilibrata.

   2.3.2 Structura populatiei pe grupe principale de varsta
    In conformitate cu recensemantul populatiei din anul 1992, comuna si localitatile componente au avut urmatoarea structura pe principale grupe de varsta:

        
Comentarii:
    Proportia intre populatia tanara si cea varstnica este proportionala, atat pe comuna, cat si pe localitati.
    Populatia cea mai apta de munca (20-59 ani) reprezinta 48,12% pe comuna, in satul Zagon 47,83% si in Papauti 49,05%, ceea ce este un factor social favorabil.

   2.3.3 Miscarea naturala si migratorie a populatiei
    Conform ultimelor date statistice existente (1 iunie 1996), situatia pe total comuna se prezinta astfel:

 • Nascuti vii: 59 persoane (11,09 %)
 • Decedati: 63 persoane (11,84 %), din care sub 1 an: 0 copii
 • Stabiliri de domiciliu in comuna: 34 persoane
 • Plecari din comuna: 48 persoane

    Analizand aceste date rezulta o scadere a populatiei de 18 persoane intr-un an.

   2.3.4 Populatia comunei si a localitatilor dupa nationalitate si religie
    La recensamantul populatiei din 7 ianuarie 1992, situatia se prezenta astfel:
        a) Populatia dupa nationalitati conlocuitoare:

        b) Populatia dupa religie:

     
   2.3.5 Gospodarii ale populatiei
    Evolutia in timp a numarului gospodariilor din comuna si localitatile componenente se prezinta astfel:

         
Comentarii:
    Se constata o crestere a numarului  gospodariilor pana in anul 1977 in cazul localitatii Zagon si pana in 1966 in cazul localitatii Papauti, dupa care urmeaza o scadere in cazul localitatii Zagon si o mica  crestere la  Papauti.

2.4 Mediul construit

    Constructiile sunt marturii ale trecutului unor localitati si implicit a locuitorilor sai. Ele constitue marturii ale dezvoltarii socio-economice a zonei respective. Cele doua localitati dispun de cateva monumente istorice si de arhitectura, dupa cum urmeaza:

 • Satul Papauti:
 • Biserica ortodoxa de lemn "Cuvioasa Paraschiva", 1814
 • Biserica si cimitirul reformat (biserica a fost construita in 1895-1896, fiind puternic afectata de cutremure)
 • Satul Zagon:
 • Biserica ortodoxa de lemn "Sfintii Arhangheli", 1814
 • Conacul Mikes-Szentkereszty, cu granarul, 1632 (reamenajat)
 • Capela cu zidul inconjurator (la cca. 5 km de localitate)
 • Biserica reformata, 1783-1795
 • Biserica memorial Mikes Kelemen, cu stejarii seculari

2.5 Echiparea edilitara

   Alimentarea cu apa potabila
    In localitatea Zagon exista cateva cladiri racordate la o retea de alimentare cu apa, care foloseste ca sursa doua fantani sapate, de unde apa este colectata intr-un rezervor de 50 mc si care alimenteaza cu apa cateva locuite din apropriere.
    Un foraj executat in aproprierea centrului de cultura Mikes Kelemen, asigura apa pentru acest complex cultural, farmacia si 22 apartamente din blocurile de locuinte din centrul comunei.

2.6 Reabilitarea, protectia si conservarea mediului

   Mediul natural
    In general se apreciaza, ca mediul natural al comunei este in stare buna, neexistand surse majore de poluare a mediului, dar cu toate acestea exista cateva aspecte negative. care necesita luarea unor masuri de remediere cat mai urgente. Acestea sunt urmatoarele:

 • Extinderea lucrarilor de imbunatatiri funciare in zona paraului Zagon (drenaje de desecare, suprainaltari de diguri de protectie, etc.)
 • Executarea unor lucrari de combatere a eroziunii de suprafata si de adancime, precum si a alunecarilor de teren

    Sarbatori locale in comuna Zagon:

 • Bal mascat
 • Comemorarea revolutiei din 15 martie 1848
 • Intalnirea corala
 • Zilele Zagonului
 • Balul strugurilor
 • Program artistic-religios cu ocazia Craciunului
 • Obicei religios legat de botez, este celebrat la Fantana Pucioas din Domokos de catre preotul ortodox. Despre aceasta fantana intalnim cateva randuri si in "Scrisorile din Turcia" ale lui Mikes Kelemen.

In raza comunei Zagon se afla urmatoarele unitati de invatamant:

 • Scoala Generala Mikes Kelemen, Zagon
 • invatamant primar: 104 elevi
 • invatamant gimnazial: 174 elevi
 • Scoala George Cosbuc, Zagon
 • invatamant primar: 114 elevi
 • Scoala Papauti
 • invatamant primar: 82 elevi
 • invatamant gimnazial: 61 elevi
 • Gradinita Szabo Kati, Zagon: 93 copii
 • Gradinita Ion Creanga, Zagon: 94 copii
 • Gradinita Nr. 1 Papauti: 15 copii
 • Gradinita Nr. 2 Papauti: 43 copii